PRODUKTNAMN

Alla våra bommar är namngivna med en bokstav och 3 siffror.

Namnen beskriver produkten såhär:

Bokstav: beskriver brygg-delen - left/center/right (L/C/R) 

1:a siffran:  totala antalet meter av bommen (inkl. bryggdelen)

2:a siffran:  antalet gång-delar bommen består av

3:e siffran:  antalet smal-delar bommen består av

Exempel: R712

R -  bryggdel - HÖGER-anpassad

7 -  totalt sju meter utstick från bryggan

1 -  en gång-del

2 -  två smal-delar

R712 -smal bild.png